Novice

NAGRADNA IGRA OB VPISU V BAZO ISKALCEV ZAPOSLITVE AGENCIJE NATON D.O.O. – GLAVNA NAGRADA JE IPHONE 12 (64 GB)!

TO POLETJE SE VPIŠITE V BAZO ISKALCEV ZAPOSLITVE AGENCIJE NATON IN SODELUJTE V NAGRADNI IGRI – GLAVNA NAGRADA JE IPHONE 12 (64 GB)!

ZA BREZSKRBNE POLETNE UŽITKE PODARJAMO TUDI 5 X 3 URNO VSTOPNICO ZA DVE OSEBI ZA KOPANJE V ATLANTISU IN 10X BON V VREDNOSTI 20 EUR ZA JEDI Z ŽARA V GOSTILNI DAS IST WALTER.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno storiti naslednje:

  1. pravilno izpolniti in oddati obrazec za hitri vpis v bazo iskalcev zaposlitve - https://natonhr.com/hitri-vpis-v-bazo/ in
  2. poslati email na naslov prijava.nagradna.igra@naton.si. Kandidat za potrebe nagradne igre v emailu posreduje svoje ime in priimek in elektronski naslov za obveščanje ter izjavi, da želi sodelovati v nagradni igri. S prijavo preko emaila kandidat potrjuje, da je prebral ter da se strinja s pravili in splošnimi pogoji nagradne igre, ki so navedeni v nadaljevanju.

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Naton d.o.o., Cesta 24. junija 25, Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

2. POSREDOVANJE PODATKOV

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se udeleženci lahko obrnejo na organizatorja na info@naton.si

3. PRIVOLITEV

S potrditvijo sodelovanja v nagradni igri udeleženec sprejema vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija agencije za zaposlovanje Naton d.o.o. na področju Republike Slovenije.

5. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

 V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.

V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni pri organizatorju, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Ista oseba ne more biti izžrebana za več nagrad.

6. POTEK NAGRADNE IGRE

V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v času trajanja nagradne igre:

  1. Pravilno izpolni in odda obrazec za hitri vpis v bazo iskalcev zaposlitve - https://natonhr.com/hitri-vpis-v-bazo/ in
  2. Izpolni obrazec za prijavo na nagradno igro na Facebook strani podjetja Naton. Kandidat za potrebe nagradne igre v obrazcu posreduje svoje ime in priimek in elektronski naslov za obveščanje ter izjavi, da želi sodelovati v nagradni igri. S prijavo preko obrazca na Facebooku kandidat potrjuje, da je prebral ter da se strinja s pravili in splošnimi pogoji nagradne igre, ki so navedeni v nadaljevanju.

Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri. V primeru navedbe nepopolnih, nerazumljivih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

Udeleženec izgubi pravico do sodelovanja v nagradni igri, če organizator ugotovi, da:

  • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
  • je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
  • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
  • v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

7. IZBOR NAGRAJENCEV

Žrebanje nagrajencev izvede organizator dne 16.09.2021 ob 10.uri v prostorih organizatorja. Žrebanje nagrad se izvede po načinu naključnega izbora med udeleženci, ki so izpolnili vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Organizator bo izbor nagrajencev izvedel v poslovnih prostorih, na sedežu organizatorja. Izbor ne bo javen. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Med sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator 16.09.2021 nagrajence objavil na spletnem mestu https://www.facebook.com/natonhrslovenia. Nagrajenec bo o izboru obveščen tudi po elektronski pošti.

8. NAGRADE

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil pametni telefon Iphone 12 (64 GB) in 5 X 3 urno vstopnico za dve osebi za kopanje v Atlantisu in 10x bon v vrednosti 20 eur za jedi z žara v gostilni Das ist Walter.

V primeru nagrade v obliki pametnega telefona Iphone je nagrajenec dolžan organizatorju posredovati svojo davčno številko, saj vrednost nagrade presega 42 eur. Plačnik davka je podeljevalec nagrade, ki je za davčnega zavezanca, ki prejme nagrado, dolžan obračunati in plačati davek, pri čemer je davčna osnova tržna cena nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja (1,33333).

V primeru bona za kopanje in bona za jedi z žara vrednost nagrade ne presega višine 42 €, zato nagrajenec ni dolžan posredovati svoje davčne številke. Nagrade ni potrebno prijaviti v davčno osnovo.

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

9. ŽREBANJE NAGRAD

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

10. OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

Nagrajenci bodo obveščeni o izboru 16.09.2021 z objavo na FB profilu podjetja in preko elektronske pošte s pozivom, da kontaktirajo organizatorja, da jim bo lahko poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se posamezen nagrajenec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval oziroma ne bo ravnal po navodilih organizatorja za prevzem nagrade, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Organizator v tem primeru ni dolžan ponoviti žreba in izbrati novega nagrajenca.

Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu izročena na sedežu organizatorja, agencije za zaposlovanje Naton, Cesta 24. junija 25, Ljubljana Črnuče v roku, ki bo nagrajencu sporočen v obvestilu o prejemu nagrade.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov na portalu Facebook z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

11. ODGOVORNOST

Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno in na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv ali v primeru nedelovanja organizatorjeve spletne strani ali nedelovanja portala Facebook, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem organizatorja. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU – GDPR), in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne igre in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajencev pa v skladu z določili davčnih predpisov.

13. DRUGE DOLOČBE

S svojo prijavo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pravil in splošnih pogojev.

Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka. Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju. Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani natonhr.com/novice/, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

 

V Ljubljani, dne 15.7.2021           NATON d.o.o.

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.