Oblikovanje internih pravilnikov zaposlenih

Vsak posameznik, ki se na novo zaposli in pride v nov kolektiv, potrebuje kar nekaj časa, da spozna delovanje podjetja, odnose in pravila med zaposlenimi, kot tudi pravila, ki se vežejo na samo strukturo podjetja in posamezne oddelke.

V podjetju Prohuman se zavedamo, da določena spoznanja pridejo šele z izkušnjami, zato jih ne prepuščamo naključju. Ubesedili smo vsa formalna in neformalna pravila, značilnosti delovanja podjetja, pričakovanja do vsakega posameznika v podjetju in informacije, ki so potrebne za njegovo brezhibno delovanje, poslovne odnose med zaposlenimi in odnose, ki jih zaposleni sklepajo z zunanjimi sodelavci, strankami. Vse to smo sklenili na enem mestu, imenovanem »Interni pravilnik zaposlenih«, ki ga vsak novo zaposleni prejme v vpogled, s pričakovanji, da bo ta dokument osnova njegovega delovanja v podjetju.

Interni pravilnik zaposlenih lahko vsebuje:

 • nagovor vodstva,
 • predstavitev vodilnega kadra v podjetju in organizacijske strukture podjetja (vključno s priporočili za vodenje interne komunikacije),
 • pomembne kontakte v podjetju (na koga naj se delavci obrnejo v določenih situacijah),
 • delovni čas zaposlenih in posameznih oddelkov,
 • pravila oblačenja ali t.i. dress-code,
 • dopust in bolniške odsotnosti (kdaj in na kakšen način se ga lahko koristi),
 • nagrajevanje v podjetju,
 • pravice in dolžnosti zaposlenih,
 • uporaba službene opreme (prevozno sredstvo, telefon, računalnik, itd.)
 • marketinški pristop podjetja (kako se podjetje želi predstaviti navzven- promocijski material, družbena omrežja…),
 • osnovni programi značilni za podjetje (interni programi) in hitra navodila uporabe le teh,
 • interni akti podjetja…

Vsebina pravilnika se prilagodi vsakemu podjetju posebej in je odvisna od velikosti podjetja ter od raznolikosti oddelkov znotraj njega. Namen Internega pravilnika zaposlenih je namreč vsakemu novo zaposlenemu predstaviti vizijo podjetja, vzbuditi občutek pripadnosti skupini, hkrati pa ga povezati s sodelavci. Gre za obvezujočo dokumentacijo in t.i. ustavo podjetja o pravicah in dolžnostih tako delodajalca kot tudi zaposlenega, po kateri se obe strani morata ravnati.

Zakaj se odločiti ravno za nas?

V Natonu imamo dolgoletne izkušnje na področju človeških virov in kadrovsko pravnih postopkov, hkrati pa zaposlene strokovne sodelavce, ki sodelujejo pri samem oblikovanju pravilnika za vaše podjetje, na osnovi njegove celostne grafične podobe. Lahko vam pomagamo tako vsebinsko, pri sami sestavi besedila, kot tudi oblikovno, pri izgledu celotnega dokumenta.

Storitev Prohuman zajema:

 • individualen pristop in sodelovanje pri oblikovanju organizacijske strukture podjetja,
 • sodelovanje pri vsebinskem oblikovanju pravilnika in sestavi besedil,
 • oblikovanje besedila in pravilnika v uporabniku prijazno obliko,
 • tisk pravilnika ali predelava le tega v elektronsko obliko.

Ob tem moramo poudariti, da proces nastajanja Internega pravilnika zaposlenih poteka v tesnem sodelovanju z naročnikom, v katerem Prohuman oblikuje ogrodje le tega, vsebinsko osnovo pa prispeva podjetje samo. 

Za vsa vprašanja in predloge smo vam na voljo na 01 563 14 40 ali preko elektronske pošte na info@prohuman.si

 

Svojo telefonsko številko ste uspešno posredovali.
Pričakujte naš klic v naslednjih 20 minutah. V kolikor ste klic oddali med vikendom, vas pokličemo v ponedeljek zjutraj.